close
دانلود آهنگ جدید
الزامی شدن احراز هویت تراکنش‌های موبایلی

فروشگاه خرید ترهمدیراداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از طرح این بانک برای الزامی‌شدن احراز هویت در تراکنش‌های… Web results الزامی شدن احراز هویت تراکنش‌های موبایلی - ایسنا Translate this page 6 hours ago - مدیراداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از طرح این بانک برای الزامی‌شدن احراز هویت در تراکنش‌های موبایلی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: اجرای این کار در ... احراز هویت تراکنش‌های موبایلی الزامی می‌شود - آفتاب Translate this page 5 hours ago - محمدبیگی درخصوص زمان‌بندی بانک مرکزی برای اجباری شدن احراز هویت در تراکنش‌های…

امروز دوشنبه 22 مهر 1398