close
دانلود آهنگ جدید
بیانیه پایانی نشست اتحادیه عرب؛ هرگونه معامله خلاف قوانین بین‌المللی مردود است

فروشگاه خرید ترهوزیران خارجه اتحادیه عرب در بیانیه پایانی نشست اضطراری این اتحادیه بر مخالفت با هرگونه معامله‌ای درباره فلسطین که خلاف قوانین بین‌المللی است تأکید کردند. Web results بیانیه پایانی نشست اتحادیه عرب؛ هرگونه معامله خلاف قوانین بین‌المللی ... Translate this page 4 hours ago - وزیران خارجه اتحادیه عرب در بیانیه پایانی نشست اضطراری این اتحادیه بر مخالفت با هرگونه معامله‌ای درباره فلسطین که خلاف قوانین بین‌المللی است ... بیانیه پایانی نشست اتحادیه عرب؛ هرگونه معامله خلاف قوانین بین‌المللی ... Translate…

امروز دوشنبه 22 مهر 1398